Hata oluştu. Lütfen tekrar deneyiniz.
X
X
Sepet
Profil
Sepet
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Kombi Sihirbazı Klima Sihirbazı Yetkili Satıcılar Yetkili Servisler
Yetkili Satıcı Başvuru Formu Yetkili Servis Başvuru Formu
Menu
TR
EN
ANASAYFA
Klima
Kombi
Tüm Ürünler
Destek
Kurumsal

İnsan Kaynakları

Türkiye’de yarım yüzyıla yaklaşan geçmişiyle Alarko’nun kendi alanında dünyanın en önde gelen uluslararası kuruluşu olan Carrier ile kurduğu ortaklık oluşan Alarko Carrier 21. yüzyıla ufkunu ve hedeflerini geliştirmiş, dünyaya açılmış olarak girmiştir.

Alarko Carrier’in kendini var eden kaynaklara yaklaşımı insan önceliklidir. Sonuçta tüm kaynakları yöneten, denetleyen, geliştiren çalışan ve karar veren insandır. Çalışanının kalitesi, kapasitesi ve gelişmişliği bir kurumun sahip olabileceği en büyük zenginliktir.

Alarko Carrier, ana ilkeleri doğrultusunda çalışanlarını kişisel ve mesleki olarak geliştirmeye ve bağımsızlaştırmaya, başarıyı onlarla paylaşmaya her koşulda özen gösterir.

Bunun için, kurum içinde:

 • çalışanlarına karşı açık ve dürüst olmayı,
 • tüm çalışanları için fırsat eşitliğini,
 • çalışanları arasında sosyal dengeyi gözetmeyi
 • liyakatı ve başarılı çalışmaları değerlendirmeyi ana politika olarak benimsemiştir.


Alarko Carrier ana ilkeleri doğrultusunda gelecekte bu kurumda çalışmak isteyenlerde aşağıdaki nitelikleri arar:

 • Alarko Carrier ana ilkeleri doğrultusunda iş ahlakına sahip olmak ve dürüstlük.
 • Tüm çalışmalarında özen ve kaliteden vaz geçmemek.
 • Müşteriye her koşulda özen ve öncelik vermek.
 • Gelişime açık olmak.
 • Araştırmacı, yaratıcı kişilik.
 • Bireysel girişimcilik.
 • Takım çalışmasına uyum ve sorumluluk almak.
 • Ülke ekonomisine katkı sağladığının bilincinde olmak.
 • Değişen dünya koşullarının bilincinde olmak.
 • Uluslararası pazarlarda var olduğunun sorumluluğu içinde hareket etmek.


Politikalarımız
Vizyonumuz; Ana ortaklar, Alarko ve Carrier ile her konuda bütünleşmiş, dünya pazarlarına Isıtma, Klima, Su basınçlandırma konularında mal ve hizmet sağlayan şirket olmak, misyonumuz ise; Dünya pazarına sağladığımız mal ve hizmetlerde gelişmeleri takip etmek, bunları süratle ekonomik, rekabetçi, güvenilir mal ve hizmete dönüştürmek, müşteri, çalışan ve hissedarlarımızın beklentilerini aşmaktır.
 
Çalışma Politikamız
Alarko ve Carrier’ın Sosyal Politika, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği geleneklerine ISO 14001 ve ISO 45001 Standartları ve ilgili uluslararası sözleşmelere bağlı olarak,

 • İşyerini tehlikelerden uzak, ürün ve hizmetleri güvenli kılmak, çalışan temsilcileri ve çalışanların da danışma ve katılımlarıyla güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlayarak çalışanları kaza ve risklere karşı korunmuş hale getirmek, 
 • Ekranlı araçlarla çalışma, ergonomik olmayan çalışmalar ve bunlar gibi çalışmalardan kaynaklı meslek hastalıklarını önlemek,
 • Tüm faaliyetlerimizde doğal çevreyi korumaya olan bağlılığı ilke edinerek kirliliğin önlenmesini sağlamak ve  doğal kaynak kullanımını kontrol altına alarak israfı ortadan kaldırıp  verimliliği artırmak, kullanımın azaltılmasını temin etmek,
 • Enerji kullanımını her durum ve proses için izleyerek, kullanımını azaltıcı projeler geliştirmek, alternatif kaynakları araştırarak verimliliği artırmak,
 • Kaydedilmiş performanslarda sürekli gelişmeyi gerçekleştirerek,

Türk İş Mevzuatı, çevre, sağlık ve iş güvenliği ile ilgili yasalardaki gereklilikleri sağlamaktır.


Kalite Politikamız

Müşterinin ihtiyacı olan mal ve hizmeti

 • Hedef aldığımız pazarların istediği özellik ve düzeyde,
 • Rakip ürünlerin müşteriye maliyetinden fazla olmayan bir maliyetle sunmak,
 • Bunu yaparken, ACST’nin sürekli gelişmesi, büyümesi ve yeni teknolojiler edinebilmesi için gerekli finansal kaynağı yaratmak esastır.


Hedef pazarların ürünlerimiz için gerektirdiği standart ve yasal yükümlülüklere uygunluğunu sağlamak amacıyla;

 • Müşteri odaklı olmak,
 • Hissedarlarımızın, çalışanlarımızın ve toplumun beklentilerine duyarlı olmak,
 • Çevre sağlığı ve iş güvenliği konusuna, yasal yükümlülüklere ve uluslararası standartlara uymak,
 • Sürekli gelişmeyi hedeflerken, görünmeyen maliyetleri ve israfı ortadan kaldırmak,
 • Kuruluşumuzun amaç ve bağlamına uygun olarak belirlemiş olduğumuz ve stratejilerimizi destekleyen proses performans hedeflerimizi iyileştirerek kalite yönetim sistemimizin sürekli gelişimini ve risk temelli düşünce yapısının kurum içerisinde yaygınlaştırılmasını sağlamak,


Kalite hedeflerimize uygunluğumuzu ve ürünlerimizdeki müşteri memnuniyetini ölçmek, gerekli düzeltici faaliyetleri yapmak şirket politikamızdır.

 

Bilgi Güvenliği Politikamız

Alarko Carrier’ın temel amacı, bu faaliyetleri sürdürürken riskleri mümkün olduğu kadar azaltarak, ilgili yasalarla uyum içinde, sürdürülebilir olarak kar etmek ve bunun paydaşlarla paylaşımını sağlamaktır.

Bu amaca ulaşmak için yapılan faaliyetlerde ortaya çıkan, edinilen, üretilen, kullanılan, saklanan bilgi şirketin önemli varlıklarından biridir ve bilginin uygun bir şekilde korunması önemli bir iş gereksinimidir.

Yukarıda belirtilen gereksinim kapsamında bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulmuş olup bu yönetim sistemi ile;

 • şirketin, faaliyetlerin ve çalışanların korunması,
 • zaafiyetlerin ve çözümlerin belirlenmesi,
 • risklerin en aza indirilmesi,
 • karar alma mekanizmalarına destek olunması,
 • paydaşların bilgi güvenliği ile ilgili beklentilerinin ötesine geçerek sürekliliğin sağlanması,
 • faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında birlikte çalıştığımız gerçek ve tüzel kişilerin bilgi güvenliği seviyesini yükseltme yönünde katkıda bulunulması ve faaliyetlerin kolaylaştırılabilmesi için ilgili yasal olanaklardan yararlanılması amaçlanmıştır.Tümünü Temizle
Karşılaştır