Türkiye’de yarım yüzyıla yaklaşan geçmişiyle Alarko’nun kendi alanında dünyanın en önde gelen uluslararası kuruluşu olan Carrier ile kurduğu ortaklıkla oluşan Alarko Carrier 21. yüzyıla ufkunu ve hedeflerini geliştirmiş, dünyaya açılmış olarak girmiştir.

Çalışanlarımıza Karşı Ana Prensiplerimiz


Alarko Carrier ana ilkeleri doğrultusunda gelecekte bu kurumda çalışmak isteyenlerde aşağıdaki nitelikleri arar:

  • Alarko Carrier ana ilkeleri doğrultusunda iş ahlakına sahip olmak ve dürüstlük.
  • Tüm çalışmalarında özen ve kaliteden vaz geçmemek.
  • Müşteriye her koşulda özen ve öncelik vermek.
  • Gelişime açık olmak.
  • Araştırmacı, yaratıcı kişilik.
  • Bireysel girişimcilik.
  • Takım çalışmasına uyum ve sorumluluk almak.
  • Ülke ekonomisine katkı sağladığının bilincinde olmak.
  • Değişen dünya koşullarının bilincinde olmak.
  • Uluslararası pazarlarda var olduğunun sorumluluğu içinde hareket etmek.

Çalışma Politikalarımız

Çalışma Politikalarımız
Alarko ve Carrier’ın Sosyal Politika, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği geleneklerine ISO 14001 ve ISO 45001 Standartları ve ilgili uluslararası sözleşmelere bağlı olarak, İşyerini tehlikelerden uzak, ürün ve hizmetleri güvenli kılmak, çalışan temsilcileri ve çalışanların da danışma ve katılımlarıyla güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlayarak çalışanları kaza ve risklere karşı korunmuş hale getirmek; Ekranlı araçlarla çalışma, ergonomik olmayan çalışmalar ve bunlar gibi çalışmalardan kaynaklı meslek hastalıklarını önlemek; Tüm faaliyetlerimizde doğal çevreyi korumaya olan bağlılığı ilke edinerek kirliliğin önlenmesini sağlamak ve doğal kaynak kullanımını kontrol altına alarak israfı ortadan kaldırıp verimliliği artırmak, kullanımın azaltılmasını temin etmek; Enerji kullanımını her durum ve proses için izleyerek, kullanımını azaltıcı projeler geliştirmek, alternatif kaynakları araştırarak verimliliği artırmak; Kaydedilmiş performanslarda sürekli gelişmeyi gerçekleştirerek; Türk İş Mevzuatı, çevre, sağlık ve iş güvenliği ile ilgili yasalardaki gereklilikleri sağlamaktır.

Kalite Politikalarmız

Kalite Politikalarmız
Müşterinin ihtiyacı olan mal ve hizmeti hedef aldığımız pazarların istediği özellik ve düzeyde, rakip ürünlerin müşteriye maliyetinden fazla olmayan bir maliyetle sunmak, Bunu yaparken, Alarko Carreir’ın sürekli gelişmesi, büyümesi ve yeni teknolojiler edinebilmesi için gerekli finansal kaynağı yaratmak esastır. Hedef pazarların ürünlerimiz için gerektirdiği standart ve yasal yükümlülüklere uygunluğunu sağlamak amacıyla: Müşteri odaklı olmak; Hissedarlarımızın, çalışanlarımızın ve toplumun beklentilerine duyarlı olmak; Çevre sağlığı ve iş güvenliği konusuna, yasal yükümlülüklere ve uluslararası standartlara uymak; Sürekli gelişmeyi hedeflerken, görünmeyen maliyetleri ve israfı ortadan kaldırmak; Kuruluşumuzun amaç ve bağlamına uygun olarak belirlemiş olduğumuz ve stratejilerimizi destekleyen proses performans hedeflerimizi iyileştirerek kalite yönetim sistemimizin sürekli gelişimini ve risk temelli düşünce yapısının kurum içerisinde yaygınlaştırılmasını sağlamak; Kalite hedeflerimize uygunluğumuzu ve ürünlerimizdeki müşteri memnuniyetini ölçmek, gerekli düzeltici faaliyetleri yapmak şirket politikamızdır.

Bilgi Güvenliği Politikalarımız

Bilgi Güvenliği Politikalarımız
Alarko Carrier’ın temel amacı; iklimlendirme sektöründe üretim, ithalat, satış ve satış sonrası hizmetler faaliyetlerini sürdürürken, riskleri mümkün olduğu kadar azaltarak, ilgili yasalarla uyum içinde, sürdürülebilir olarak kar etmek ve bunun paydaşlarla paylaşımını sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için yapılan faaliyetlerde ortaya çıkan, edinilen, üretilen, kullanılan, saklanan bilgi; şirketin önemli varlıklarından biridir ve bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinin uygun bir şekilde korunması önemli bir iş gereksinimidir. Belirtilen bu gereksinim kapsamında bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulmuş olup bu yönetim sistemi ile; şirketin, faaliyetlerin ve çalışanların korunması, zaafiyetlerin ve çözümlerin belirlenmesi, risklerin en aza indirilmesi, karar alma mekanizmalarına destek olunması, paydaşların bilgi güvenliği ile ilgili beklentilerinin ötesine geçerek sürekliliğin sağlanması, faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında birlikte çalıştığımız gerçek ve tüzel kişilerin bilgi güvenliği seviyesini yükseltme yönünde katkıda bulunulması ve faaliyetlerin kolaylaştırılabilmesi için ilgili yasal olanaklardan yararlanılması hedeflenmiştir. Bu çerçevede, çalışanların ve üçüncü tarafların uymakla yükümlü olduğu bilgi güvenliği politikaları, prosedürleri, uygulamaları, yönetim talimatları elektronik doküman yönetim sistemi aracılığıyla yayınlanmıştır. Bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir gereklilikleri karşılamak, belirlenen yükümlülüklere uyulması için gereğinde İş Kanunu ve ilgili yasalar çerçevesinde gerekli yasal yollara başvurmak dahil yükümlülüklerin sağlanması ve bilgi güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışma ve yatırımların yapılması politikamızdır.
Bizimle Çalışmak İster Misiniz?
Kariyer Fırsatları

İşe Alım Sürecimiz

Bizimle Çalışmak İster Misiniz?
Kariyer Fırsatları
Hoşgeldiniz!

Üye olduğunuz e-posta ve şifrenizi yazarak giriş yapabilirsiniz

Şifreniz en az 8 karakterden oluşmalı, 1 küçük harf, 1 büyük harf, 1 özel karakter içermelidir.

Beni hatırla

veya

Hoşgeldiniz!

Şifreniz en az 8 karakterden oluşmalı, 1 küçük harf, 1 büyük harf, 1 özel karakter içermelidir.

Size özel fırsatları görmek için bu bilgileri de doldurabilirsiniz.
Beni hatırla

veya

Şifre Yenileme

Şifre yenileme bağlantısı gönderebilmemiz için e-posta adresinize ihtiyacımız var.

Tebrikler

Şifre yenileme bağlantısı adresine gönderilmiştir.

Şifre Yenileme

Lütfen yeni oluşturacağınız şifreyi giriniz.

Şifreniz en az 8 karakterden oluşmalı, 1 küçük harf, 1 büyük harf, 1 özel karakter içermelidir.

Tebrikler
şifreniz başarıyla değiştirildi!

Şimdi güvenliğiniz için lütfen yeni şifreniz ile tekrar giriş yapınız.