Error. Please try again.
X
X
Sepet
Profil
Sepet
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Kombi Sihirbazı Klima Sihirbazı Yetkili Satıcılar Yetkili Servisler
Yetkili Satıcı Başvuru Formu Yetkili Servis Başvuru Formu
Menu
EN
TR
ANASAYFA
Klima
Kombi
Tüm Ürünler
Destek
Kurumsal

Sözlük

Tümü A B C Ç D E F G H I İ K L M N O P R S T Ü V Y Z
A
Basıncın yükselmesi ile birlikte, belli bir değerde açma yaparak akışkanın güvenli bir bölgeye aktarılmasını sağlayan valftir.
Detaylı Bilgi
Elektrik motoru dışarıda olan ve motora direkt kavrama veya kayış kasnak düzeni ile bağlanan kompresör türüdür.
Detaylı Bilgi
Atmosferik basınç altında çalışan açık su sistemi.
Detaylı Bilgi
Atom, iyon ve molekül gibi taneciklerin bir yüzey ya da ara yüzeyde tutunmasıdır.
Detaylı Bilgi
Yalıtılmış veya izole edilmiş bir sistemde ısı kaybı veya kazancının olmaması durumudur.
Detaylı Bilgi
Suyun buharlaşmasıyla havanın adyabatik olarak soğuması sonucu elde edilebilen en düşük sıcaklıktır.
Detaylı Bilgi
Bir odadaki suyun buharlaşmasıyla nem ile hava doygunluğunun meydana geldiği bir süreçtir.
Detaylı Bilgi
Hareket eden katı kütlelerinin havayla etkileşimini inceleyen bir bilim dalıdır.
Detaylı Bilgi
Bir fanın kanadı üzerine etkiyen ve hava akışındaki uyumsuzluklar nedeniyle zaman içerisinde değişen yükler; zaman içerisinde sabit kalan, hava akışının yersel eşitsizlikleri, fan dönme hızının tam katları olan frekanslardaki harmonik çalkantıları artırır.
Detaylı Bilgi
Düzensiz biçime sahip havadaki taneciklerin büyüklüğünü ifade eden idealize edilmiş küresel yarı çaptır.
Detaylı Bilgi
Aerodinamik kanatlara sahip bulunan fandır.
Detaylı Bilgi
Silikon tabanlı bir katı maddenin içerisindeki sıvı bileşeni ile havanın yer değiştirmesiyle oluşan maddedir.
Detaylı Bilgi
Aerosol, bir sıvı veya bir katının gaz ortamı içerisinde dağılmasıyla oluşan karışım türüdür.
Detaylı Bilgi
Çeşitli teknolojik sistemlerin bir arada kullanıldığı, tüketilen kaynak ve enerjinin en aza indirilerek verimli, rahat ve güvenli bir ortamın oluşturulduğu, sahiplerine birçok avantaj sağlayan genellikle otomasyon esasına dayanan teknolojik yapılar bütünüdür.
Detaylı Bilgi
Yakıt tankından sıvıyı alarak brülöre getiren ve kullanılmayan yakıtı tekrar tanka döndüren pompadır.
Detaylı Bilgi
Mekanik ısı boruları veya pompaları kullanarak bir ısı transfer akışkanını sirküle etmek yoluyla yapılan ısı transferidir.
Detaylı Bilgi
Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolayan, istenildiğinde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihazdır.
Detaylı Bilgi
Yanma sonucu açığa çıkan atık gazın içindeki su buharından yararlanmadan yani yoğuşma enerjisinden yararlanılmadan kazanılan birim enerji değeridir.
Detaylı Bilgi
Formülü NH₃ olan; azot atomu ve hidrojen atomundan oluşan renksiz, kendine özgü keskin kokusu olan ayrıca zehirli ve aşındırıcı özelliğe sahip bir gaz bileşiğidir.
Detaylı Bilgi
Klima edilen mahalde herhangi bir hava akımına sebep olmadan havanın etkin ve düzgün bir şekilde tavandan dağıtımını sağlayan hava giriş elemanıdır.
Detaylı Bilgi
Yapısında halka formunda karbon atomları ve bunların arasında birbirini izleyen çift ve tek bağ içeren hidrokarbondur.
Detaylı Bilgi
Bir akışkanda, akış hızı sebebiyle yaratılan emme etkisi ile hareket üretimidir.
Detaylı Bilgi
Herhangi bir çözücü içerisine eklenen katı maddenin belli bir yere kadar çözünüp daha sonra çözünmeyip dipte kalması ile elde edilen çözelti.
Detaylı Bilgi
Hava moleküllerinin birbirleriyle ve çevreleyen yüzeylere çarpmaları sonucunda ortaya çıkan güçtür.
Detaylı Bilgi
Havayı yanma odasına tabii olarak alan, sadece sınırlı ısıl kapasitelerde kullanılabilirliği olan brülör çeşididir.
Detaylı Bilgi
Ergitme işlemi yapılmış olan tüm metallerde toz üretimi için kullanılan bir yöntemdir.
Detaylı Bilgi
Avrupa Birliği tarafından, üye ülkelere uygulama zorunluluğu getiren ve bu ülkelerin kendi ulusal standardını yürülükten kaldıran standart.
Detaylı Bilgi
Standartların Avrupa Birliği düzeyinde uyumlaştırılması amacıyla faaliyette bulunan temel kurumdur.
Detaylı Bilgi
Renksiz, −195 ° C de yoğunlaşan, kokusuz bir gazdır.
Detaylı Bilgi
B
Bina sistemleri entegrasyonu ve aynı zamanda karşılıklı işletim amacıyla yapılandırılmış iletişim şebekesidir.
Detaylı Bilgi
Bağıl nem, bir nem oranını ifade eder.
Detaylı Bilgi
Verilen bir hacimdeki bir cismin kütlesinin, aynı hacimdeki bir mukâyese cisminin kütlesine oranıdır.
Detaylı Bilgi
Gaz deşarj prensibine göre çalışan aydınlatma elemanlarının çalıştırmak için gereksinim duyulan, uygun gerilimi ve akımı sağlayan cihazlardır.
Detaylı Bilgi
100.000 Pa olarak tanımlanmış basınç birimi olan bar, 1 mm²'lik bir yüzeye 0,1 N'luk kuvvetin dikey olarak etkimesi sonucu meydana gelen basınç olarak da ifade edilir.
Detaylı Bilgi
Atmosfer basıncını ölçmeye yarayan alettir.
Detaylı Bilgi
Bir yüzeye uygulanan dik kuvvetin yüzeyin birim alanına oranıdır.
Detaylı Bilgi
Herhangi bir sistemde çalıştırma ve durdurma, başlama ve bitiş ya da giriş ve çıkış basınçları arasındaki farktır.
Detaylı Bilgi
Türetilmiş bir büyüklük olan basıncı ölçmeye yarayan cihazlardır.
Detaylı Bilgi
Binalarda su ve nem etkisiyle ya da yapı elemanlarında yeterli önlemlerin alınmaması gibi çeşitli nedenlerle oluşur.
Detaylı Bilgi
Kullanma suyunu ısıtmak için, doğrudan güneş enerjisi sistemine bağlanabilen cihazlardır.
Detaylı Bilgi
Cihazın ısıtma kapasitesinin binanın ısıtma ihtiyacına eşit olduğu noktaya denir.
Detaylı Bilgi
Tırtırlı, yivli ve setli çeneleri ile boruyu sıkıca kavrayarak sökülüp takılmasını sağlayan anahtardır.
Detaylı Bilgi
İçerisindeki serpantin ya da rezistans sayesinde suyu ısıtan ve depolayan tesisat malzemeleridir.
Detaylı Bilgi
Yakıtın hava ile uygun oranda karıştırılarak tam olarak yakılmasını sağlayan cihazdır.
Detaylı Bilgi
Klimanın bir saatte ortamdan taşıdığı ısı miktarıdır.
Detaylı Bilgi
Sıvıların ve bazı katı maddelerin ısı etkisiyle geçtikleri gaz durumudur.
Detaylı Bilgi
Tesiste hazır bir buhar kazanı veya buhar jeneratörü tarafından üretilen buharı kullanan buhar enjeksiyon tip nemlendiricilerdir.
Detaylı Bilgi
Havanın ısıtılan sudan elde edilen saf su buharı ile nemlendirilmesidir.
Detaylı Bilgi
Sıvıların gaz haline geçmesi olayıdır.
Detaylı Bilgi
Birim miktardaki bir sıvının gaz haline dönüşmesi için gereken enerjidir.
Detaylı Bilgi
Mahalde yeterli nemin olmadığı durumlar için kullanılan bir cihazdır.
Detaylı Bilgi
C
Silis kumunun 1200°C – 1250°C'de ergitilerek elyaf haline getirilmesi sonucu elde edilen bir yalıtım malzemesidir.
Detaylı Bilgi
Bir sıcaklık ölçme birimidir.
Detaylı Bilgi
Cıvalı barometrede kullanılan içi cıva dolu olan ve cıva yüksekliğinin atmosfer basıncını gösterdiği cam tüptür.
Detaylı Bilgi
Klimanın 1 birim enerjiyle kaç birim ısı değeri ürettiğini ifade eden terimdir.
Detaylı Bilgi
Ç
Bir sistemin güvenli bir şekilde çalışma göstereceği karakteristik değerler aralığını ifade eder.
Detaylı Bilgi
Aynı kuvvet tarafından oluşan basınçtır.
Detaylı Bilgi
Birbirine karışmaları engellenen, sıcaklıkları farklı ve birbirine dik olarak hareket eden iki akışkan arasında ısı değişimini sağlayan aygıtlardır.
Detaylı Bilgi
Suyun tek yönde akışını sağlayan cihazlardır.
Detaylı Bilgi
Farklı çaplardaki eş merkezli iki boruludan oluşan en basit ısı değiştirici tipidir.
Detaylı Bilgi
Daha küçük kapasiteler için paket tipi cihazlarda kullanılan kondenser çeşididir.
Detaylı Bilgi
D
Tamamı su altında çalışmaya uygun olarak tasarlanmış sincap kafesli bir asenkron/senkron motor 'a akuple edilmiş dik, kademeli bir santrifüj pompa ya verilen isimdir.
Detaylı Bilgi
Ses seviyesi anlamına gelen “desibel” kelimesinin kısaltmasıdır.
Detaylı Bilgi
Belirli bir düzlemi geçmek üzere hareket eden birim zamandaki akışkan hacmidir.
Detaylı Bilgi
Kombinin kullanım suyu girişinde bulunan ve sisteme giriş yapan suyun debisini kısıtlayan bir güvenlik ekipmanıdır.
Detaylı Bilgi
Gaz, sıvı ya da buhar gibi akışkanlığı olan, bir tesisat üzerinden geçen maddeleri birim miktar/birim zaman cinsinden ölçen cihazdır.
Detaylı Bilgi
Bir iklimlendirme sisteminde mahal ısı yükünü havalandırma havası hacmini değiştirerek ayarlayan sistemdir.
Detaylı Bilgi
Ses seviyelerinin tanımlanmasında kullanılan ölçü birimidir.
Detaylı Bilgi
Bir sistemin herhangi iki noktası arasında bulunan basınç farkı.
Detaylı Bilgi
Havanın farklı yön ve düzlemlerde yönlendirilmesini sağlayan, birincil ve ikincil havanın karıştırılmasını iyileştiren hava dağıtımı aracıdır.
Detaylı Bilgi
Moleküllerin yoğun ortamdan, yoğunluğu daha az olan ortama enerji harcamaksızın geçmesi olayıdır.
Detaylı Bilgi
Döner bir makinenin çıkış kuvvetini ölçen araçtır.
Detaylı Bilgi
İki boşluğu ayıran elastik zar.
Detaylı Bilgi
Yer altında gözenekli kayaların boşluklarına sıkışmış olarak veya petrol yataklarının üzerinde gaz halinde büyük hacimler şeklinde bulunan gazdır.
Detaylı Bilgi
Yapılarda, açıklıklardan rüzgar veya basınç farkı dolayısı ile oluşan hava.
Detaylı Bilgi
Doğal araçların sıvının hareketini etkilediği bir ısı transferi yöntemidir.
Detaylı Bilgi
Daha fazla sıvı alma kapasitesi olmayan ve içerisinde su damlacığı içermeyen buhardır.
Detaylı Bilgi
Merkezkaç kuvvetinin etkisiyle toz metal üretimi sağlayan atomizasyon yöntemlerinden biridir.
Detaylı Bilgi
Bir mahalde işlevini yerine getirdikten sonra hava hazırlama birimine giren veya dışarı egzost edilen havadır.
Detaylı Bilgi
Aynı anda hem ısıtma hem soğutmanın yapıldığı iklimlendirme sistemidir.
Detaylı Bilgi
Maddenin sıcaklığını değiştirmek için gereken ısı miktarıdır.
Detaylı Bilgi
Duyulur ısının gizli ısı ve duyulur ısı toplamına bölünmesiyle elde edilen orandır.
Detaylı Bilgi
E
Soğutma serpantini kullanmaksızın dış havayı kullanarak soğutma gerçekleştiren uygulamalardır.
Detaylı Bilgi
Bir iletkenden geçen elektrik akımının ürettiği ısı ile ısıtma prensibine dayanan bir ısıtma şeklidir.
Detaylı Bilgi
Bir silindirin içine daldırılmış elektrotların üzerindeki elektrik akımının iletken suyu ısıtması aracılığıyla düşük basınçlı ve hijyenik buhar üretilmesi prensibine dayanan nemlendirme şeklidir.
Detaylı Bilgi
Tesisat su basıncının 3 barı geçmesi durumunda yüksek basınçtan kombinin zarar görmemesi amacı ile açılarak kombideki fazla suyu dışarı aktaran, kombinin alt kısmında monteli durumda yer alan bir parçadır.
Detaylı Bilgi
Enerji verimlilik oranı. ERR, bir soğutma cihazında evaporatörde elde edilen soğutma kapasitesinin (kW), cihazın tükettiği toplam elektrik enerjisine (kW) oranıdır.
Detaylı Bilgi
Katı halden sıvı hale geçiş için gerekli olan enerjidir.
Detaylı Bilgi
Bir katının katı durumdan sıvı duruma geçmeye başladığı ve ergime sona erene kadar koruduğu sıcaklıktır.
Detaylı Bilgi
Kombi içerisinde yanma ile elde edilen ısının, tesisat suyu ve kullanım suyuna iletilerek ısıtılması için kullanılan bileşendir.
Detaylı Bilgi
Suyun buharlaşmasıyla havadan ısı alması prensibine dayanan bir soğutma şeklidir.
Detaylı Bilgi
Soğutma sistemlerinde kullanılan buharlaştırıcıdır.
Detaylı Bilgi
F
Bir sıcaklık ölçü birimidir.
Detaylı Bilgi
Dönen mile bağlanmış iki ya da daha fazla kanatla soğuk veya sıcak havayı dengeli bir şekilde harekete geçiren araçtır.
Detaylı Bilgi
Temelde içerisinde bulunan ısı değiştirici bataryalara sıcak su aldığı zaman sıcak, soğuk su aldığı zaman soğuk hava üfleyen cihazdır.
Detaylı Bilgi
Bir akışkan içindeki yabancı maddeleri ayırma görevi gören ara, süzgeç.
Detaylı Bilgi
Bir filtrenin belirli bir büyüklükteki parçacıkları tutabilme yeteneğidir.
Detaylı Bilgi
Filtrelerin belirli büyüklükteki parçaları tutabilme kabiliyetine göre yapılan sınıflandırma işlemidir.
Detaylı Bilgi
Tozla doymuş durumdaki filtrelerin yeniden kullanıma hazır hale getirilmesi amacıyla temizlenmesi işlemidir.
Detaylı Bilgi
İçinden sadece sıvının geçebileceği bir ortam ekleyerek katıları sıvılardan veya gazlardan ayıran çeşitli mekanik, fiziksel ya da biyolojik işlemlerdir.
Detaylı Bilgi
Daha önceki jeolojik zamanlarda canlıların hidrokarbon birikimlerden elde edilen yakıt türüdür.
Detaylı Bilgi
Güneş enerjisini elektrik akımına dönüştürme teknolojisidir.
Detaylı Bilgi
G
Doğal gaz iletimi amacıyla özel olarak üretilmiş çelik borulardır.
Detaylı Bilgi
Tesisat sistemlerindeki basınç kontrolünü ve su desteğini sağlayan tesisat ekipmanıdır.
Detaylı Bilgi
Yeniden değerlendirilme olasılığı bulunan atıkların birtakım fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden geçirilerek ikincil bir ham maddeye dönüştürülmesi ve böylece tekrar üretim sürecine dahil edilmesidir.
Detaylı Bilgi
Faz katı, gaz ya da sıvı arasında değiştiğinde bir maddeden salınan veya emilen enerjidir.
Detaylı Bilgi
İç ünite üzerinden nano gümüş iyon salınımı yapan filtredir.
Detaylı Bilgi
Gündüzleri güneşin gönderdiği ışınlardan oluşan ışıktır.
Detaylı Bilgi
Güneşin içerisinde yer alan hidrojenlerin birleşerek helyuma dönüşmesi ve bu dönüşüm sırasında kütle kaybı karşılığı enerjinin ortaya çıkması sayesinde oluşan enerjidir.
Detaylı Bilgi
Güneş enerjisini toplayan ve sonrasında bu enerjiyi ısı olarak aktaran aygıtlardır.
Detaylı Bilgi
H
Bir bina içindeyken ortaya çıkan ve bina terk edildikten sonra ortadan kalkan belirtiler dizisidir.
Detaylı Bilgi
Çoğunluğu azot ve oksijenden müteşekkil, renksiz ve kokusuz gaz kütlesi.
Detaylı Bilgi
Motora alınan havanın miktarını ölçen parçadır.
Detaylı Bilgi
Pnömatik sistemlerde malzemenin alındığı ve boşaltıldığı bölgeler arasındaki hava akışını engelleyerek ürünün rahat akmasına imkan sağlayan bir hava kesicidir.
Detaylı Bilgi
Havanın nemlendirilmesi işlemidir.
Detaylı Bilgi
Tüm ısıtma sistemlerinde tesisat içindeki havayı almaya yarayan açma-kapama elemanıdır.
Detaylı Bilgi
Atmosferdeki birim hacimdeki havanın kütlesidir.
Detaylı Bilgi
Kapalı bir ortamın havasını değiştirmek amacıyla farklı yöntemler ve çeşitli araçlar kullanarak temiz hava akımının dışarıdan içeriye alınması işlemidir.
Detaylı Bilgi
Bir hava filtresi çeşidi olan HEPA filtre %85 ve üzerinde, 0,3 mikrona kadar havada bulunan partikülleri havadan arındırabilen filtre çeşididir.
Detaylı Bilgi
Yanmayı sağlamak için ihtiyaç duyduğu havayı dışarıdan alan ve atık baca gazlarını da dışarı atan dolayısıyla çalıştığı ortamın havasını kullanmayan bir ısınma aracıdır.
Detaylı Bilgi
Elektrik motoru ile kompresörün aynı izole kabinde bulunduğu kompresör çeşididir.
Detaylı Bilgi
Sabit basınç ihtiyacının zorunlu olduğu veya şebeke basıncının yetersiz olduğu durumlarda otomatik olarak devreye giren pompa sistemleridir.
Detaylı Bilgi
Sıvı cisimlerin yoğunluğunu ölçmek için kullanılan bir alet.
Detaylı Bilgi
Isıtma, havalandırma ve iklimlendirmeyi içeren, yaşam alanı ve enerji tüketiminin yoğun olduğu yerlerde geniş uygulama alanları bulan bir sistemdir.
Detaylı Bilgi
I
A/C şebeke geriliminin D/C akıma çevrilerek, ortam sıcaklığındaki değişimlere göre frekansın 10Hz-180Hz aralığında ve ortamdaki ısı dalgalanmasının en aza indirilerek yüksek verimle çalışmasının sağlandığı klimalardır.
Detaylı Bilgi
Birim zamanda birim alandaki ısı geçişi miktarıdır.
Detaylı Bilgi
Birim nicelikteki yakıtın yanması sonucunda açığa çıkan ısı miktarıdır.
Detaylı Bilgi
Farklı sıcaklıklardaki iki ya da daha fazla akışkan arasındaki ısıl enerjinin değişimini sağlayan cihazlar.
Detaylı Bilgi
Kapalı hacimlerde yüksek iç hava kalitesi elde edilirken enerji tasarrufunun sağlanması.
Detaylı Bilgi
Bir maddenin ısısının başka bir maddeye transfer olmasıdır.
Detaylı Bilgi
Çeşitli nedenlerden ötürü iç ortamdaki ısının dış ortama geçiş yapması olayı.
Detaylı Bilgi
Bir binanın ısı ihtiyacının saptanması için, binadaki ısıtılması istenen her mahalin ısı kaybının belirlenmesi.
Detaylı Bilgi
Bir ısıl depolama aracından ortalama ortam sıcaklığı ile ortalama çevre sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkı başına kaybolan ısı miktarıdır.
Detaylı Bilgi
Kapalı bir mahal veya sistem tarafından emilen ısı miktarıdır.
Detaylı Bilgi
Isının bir noktadan diğer noktaya, bir aracı kullanılarak taşınması işini yapan makinedir.
Detaylı Bilgi
Sıcaklık farkından kaynaklanan enerji aktarımıdır.
Detaylı Bilgi
Bir enerji üretim sistemi ya da bir bileşik ısı-güç üretim sisteminin birim zamanda sağlaması beklenen ısıl enerjidir.
Detaylı Bilgi
Elektrikli su ıstıcısı prensibi ile çalışan bu nemlendiriciler, bir silindirin içinde suyu ısıtarak düşük basınçlı ve hijyenik buhar üretimi için kullanılır.
Detaylı Bilgi
Isı enerjisinin elektromanyetik dalgalar şeklinde transferidir.
Detaylı Bilgi
İ
Soğutma ya da ısı konforunun sağlanması amacıyla iç havanın neminin alınması işlemidir.
Detaylı Bilgi
Sert bir suyun katyon değiştirici reçine kullanılarak yumuşatılması veya suyun tamamen mineralinden arındırılmasıdır.
Detaylı Bilgi
Oksitlenmenin ve iyon parçaları tarafından oluşturulan iyonların etkisini azaltarak hapsedilen kötü kokuları gideren sistemdir.
Detaylı Bilgi
K
Minerallerin sülfat, nitrat ve klorürle yaptıkları bileşiklerden kaynaklanan, ısıtılsa dahi çökmeyen ve sadece kimyasal işlemlerle giderilebilen sertliğe kalıcı sertlik adı verilir.
Detaylı Bilgi
Kanal ve menfezler yardımıyla hava dağılımı sağlayan klima çeşididir.
Detaylı Bilgi
Sulu ısıtma sistemi yada soğutma devrelerinde olduğu gibi akışkanın yeni ekleme olmaksızın sistemde sürekli sirkülasyon halinde kullanıldığı sistemlerdir.
Detaylı Bilgi
Belirli bir sistemde depolanabilen maksimum miktardaki malzeme veya enerjinin ölçüsü.
Detaylı Bilgi
Bazı kimyasalları, özellikle organik kimyasalları sudan çıkarmak için kullanılan bir filtredir.
Detaylı Bilgi
Su içerisindeki alkali iyonların kalsiyum ve magnezyum iyonları ile oluşturdukları bileşiklerden kaynaklanan sertlik.
Detaylı Bilgi
Tüm kazanların birbirine bağlanarak tek bir beyin ile çalışmasının sağlandığı sistemdir.
Detaylı Bilgi
Birim aralığı santigrat (celcius) derecesiyle aynı olan ancak sıfır noktası olarak mutlak sıfırı (-273.15 santigrat) kabul eden bir sıcaklık ölçüsü birimidir.
Detaylı Bilgi
Suyun kaynama noktasından daha yüksek sıcaklıklardaki buhardır.
Detaylı Bilgi
Bir elektrik veya ısıtma devresinde taşınan gücü ifade eder.
Detaylı Bilgi
Belirli bir süre boyunca kullanılan enerji miktarını ifade eder.
Detaylı Bilgi
Isı transfer hesaplarında, eşanjör borularındaki kirlenmeyi dikkate almak üzere hesaplara dahil edilen niceliktir.
Detaylı Bilgi
Küçük kesitli birkaç borudan gelen bir sıvının toplandığı boru ya da birkaç boruya dağıtılacak bir akışkanın toplandığı ana borudur.
Detaylı Bilgi
Doğal gaz kullanımını ve sıcak su ihtiyaçlarını karşılamak için üretilmiş küçük ölçekteki kapalı alanlarda kullanıma uygun bir ısıtma cihazıdır.
Detaylı Bilgi
Tesisat su basıncı yaklaşık olarak 1 barın altına düştüğü zaman tesisata su basılmasını yani kombiye su eklenmesini sağlayan parçadır.
Detaylı Bilgi
Sistemde ısıdan dolayı genleşen suyu depolamaya yarayan parçadır.
Detaylı Bilgi
Genel olarak havayı veya diğer gazları atmosfer basıncından daha yüksek basınçlara sıkıştırmak için kullanılan makinadır.
Detaylı Bilgi
Soğutucu sistemlerdeki soğutmayı sağlayan maddenin içeriye gaz olarak girdikten sonra ısısını çevreye ileterek sıvı hale geçtiği bölümdür.
Detaylı Bilgi
Parçacıklar arası etkileşmelerin sonucu olarak bir maddenin daha yüksek enerjili parçacıklarından bitişiklerindeki daha yüksek enerjili olanlara enerji aktarılmasıdır.
Detaylı Bilgi
Ortamın olması istenen sıcaklık değeridir.
Detaylı Bilgi
Isının madde içindeki atom veya moleküllerin öteleme hareketi ile taşınması olayıdır.
Detaylı Bilgi
Elektrik enerjisi aracılığıyla ortamda bulunan havayı ısıtarak ortama geri ileten cihazlardır.
Detaylı Bilgi
Metalik özellikli malzemelerin bulundukları ortamla girdikleri elektrokimyasal reaksiyonlar sonucu o malzemelerin yapısında meydana gelen bozulmalardır.
Detaylı Bilgi
İçindeki su buharından, havayı kirleten duman, polen ve atık gazlardan arındırılmış hava.
Detaylı Bilgi
Nemli organik madde üzerinde gelişen mikroskobik mantarlardır.
Detaylı Bilgi
L
Ham petrolün damıtılması ve parçalanması sırasında elde edilen başlıca propan, bütan, etan, bütülen ve etilen gibi gazların oluşturduğu hidrokarbonlar ya da bu gazların karışımlarıdır.
Detaylı Bilgi
M
Sistemin çalışabileceği en yüksek basınçtır.
Detaylı Bilgi
Kapalı bir kaptaki gaz basıncını ölçmeye yarayan ölçüm aletidir.
Detaylı Bilgi
Manometrede okunan basınçtır.
Detaylı Bilgi
Bir motor gücü ile yapılan havalandırma çeşididir.
Detaylı Bilgi
Maddelerin basınç, sıcaklık, enerji miktarları, entropi, hacim bağlantılarını gösteren grafiklerdir.
Detaylı Bilgi
Tek iç ve tek dış üniteden oluşan klima çeşididir.
Detaylı Bilgi
Tek bir dış üniteye bağlı 8 adete kadar iç ünite bağlanabilmesini mümkün kılan birden fazla split sistemdir.
Detaylı Bilgi
1 m³ havada bulunan su buharı miktarıdır.
Detaylı Bilgi
N
Bir hava nemlendiricisi ya da nemlendirme sistemi tarafından genellikle 60 dakikada üretilen buhar ya da aerosol miktarıdır.
Detaylı Bilgi
Su buharı içeren hava. Nemli hava; atmosferik termodinamikte, kuru havanın ve herhangi bir miktarda su buharının karışımı şeklinde de tanımlanabilir.
Detaylı Bilgi
Kombilerde sıcaklığı ölçen ısı sensörüdür.
Detaylı Bilgi
O
Kuru termometre ile ölçülen mahal sıcaklığıdır.
Detaylı Bilgi
İçerisinde kum,çakıl taşı ve diğer elemanların kullanıldığı içme suyunun ve havuz suyunun filtrelenmesinde kullanılan filtredir.
Detaylı Bilgi
P
Hacmi azaltmak ve basıncı arttırmak için silindir adı verilen bölmede bir piston kullanan pozitif deplasmanlı kompresörlerdir.
Detaylı Bilgi
Sıcaklıkları farklı iki akışkanın birbirinden paslanmaz çelik plakalar yardımı ile ayrıldığı ve bu plakaların iki akışkan arasında ısı transferi yapmasının sağlandığı ekipmanlar olan plakalı eşanjörler, diğer eşanjörlere göre daha fazla ısı transfer verimliliği sunar.
Detaylı Bilgi
Sıkıştırılmış hava ile çalışan mekanik sistemlerdir.
Detaylı Bilgi
Sıvıları taşımak için kullanılan mekanik bir aygıttır.
Detaylı Bilgi
Bir pompanın sabit devir sayısında dolaştırabildiği su miktarı ile basma yüksekliği arasındaki ilişkiyi gösteren eğridir.
Detaylı Bilgi
Yalnızca hermetik kombilerde bulunan, fandan almış olduğu pozitif basınç ile karta, gaz yolunda sorun olup olmadığı bildiriminde bulunan parçadır.
Detaylı Bilgi
Nemli havanın termodinamik özellikleri ile bu özellikleri kullanarak nemli havadaki işlemler ve şartlar ile ilgilenen, termodinamiğin bir dalıdır.
Detaylı Bilgi
"Positive Temperature Coefficient" yani "Pozitif Isı Katsayılı Termistör"dür.
Detaylı Bilgi
Yüksek basınçlı su ya da su ve basınçlı hava kullanılan sistemdir.
Detaylı Bilgi
R
Birçok klima ve ısı pompası uygulamasında güvenle kullanılabilir bir soğutucu akışkandır.
Detaylı Bilgi
Soğutma sistemlerinde kullanılan bir soğutucu akışkandır.
Detaylı Bilgi
Evlerde, apartmanlarda bireysel veya merkezi ısıtma sistemlerinde üretilen suyun mahalleri ısıtması için kullanılan, genellikle pencere altlarına duvara monte edilen, içinden geçen sıcak tesisat suyu sayesinde radyasyon ve konveksiyon yoluyla ısı yayan cihazlardır.
Detaylı Bilgi
S
Isıtma veya Soğutma sistemlerinde bulunan akışkanın, ısıtmayı veya soğutmayı sağlayan cihazlar ile, ısıtıcı/soğutucu ekipmanlar arasında ısıtmanın/soğutmanın gerçekleşmesini sağlayacak miktarlarda dolaşımını sağlayan santrifüj pompalardır.
Detaylı Bilgi
Isıtma veya Soğutma sistemlerinde bulunan akışkanın , ısıtmayı veya soğutmayı sağlayan cihazlar ile ısıtıcı/soğutucu ekipmanlar arasında ısıtmanın/soğutmanın gerçekleşmesini sağlayacak miktarlarda dolaşımını sağlayan, santrifüj pompalardır.
Detaylı Bilgi
Bir ortamı değişmez sıcaklıkta tutmak için atılması gerekli ısı miktarıdır.
Detaylı Bilgi
Soğutma işleminde ön plana çıkıp maddeler arasındaki ısı transferinde rol oynayan maddelerdir.
Detaylı Bilgi
İç ve dış ünitelerin birbirinden bağımsız olarak çalıştığı, ortamın hem ısıtılması hem de serinletilmesi için kullanılan klimalardır.
Detaylı Bilgi
Kokusuz ve tatsız bir kimyasal bileşik.
Detaylı Bilgi
Su içerisindeki minerallerin yani katyon ve anyon iyonlarının giderilmesi işlemidir.
Detaylı Bilgi
Hava nemlendirme için musluk suyundan daha uygun bir su kalitesi elde etmek amacıyla su elementlerinin ana kompozisyonunun değiştirilmesi işlemidir.
Detaylı Bilgi
Su içerisinde çözünmüş olarak bulunan kirecin suya karışım oranıdır.
Detaylı Bilgi
İyon değişimi prensibine göre çalışan yumuşatma cihazları kullanarak sudaki sertliğe neden olan Ca (Kalsiyum) ve Mg (Magnezyum) iyonlarının giderilmesidir.
Detaylı Bilgi
T
Basınçlı kap tasarımında kullanılan temel parametrelerden biridir.
Detaylı Bilgi
Sıcaklık ölçmekte kullanılan araç.
Detaylı Bilgi
Sıcaklığı istenilen ölçüde sabit tutabilen bir tür kontrol aracıdır.
Detaylı Bilgi
Radyatörlerin üzerine takılan, takılı olduğu radyatörün ve oda sıcaklığının istenilen dereceye gelmesi durumunda otomatik olarak kendini kapatan termostatlı vanadır.
Detaylı Bilgi
Bilinen en hassas membran filtrasyon teknolojisi olan ters osmoz teknolojisi, suyun içinde bulunması muhtemel kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik kirlilik unsurlarını uzaklaştırabilen bir filtrasyon sistemidir.
Detaylı Bilgi
Bir soğutma, ısıtma ya da elektrik sisteminin sağlanmasına yardım eden araçların mahalline yerleştirilmesidir.
Detaylı Bilgi
Ü
Yanma havasının bir fan vasıtasıyla cebri olarak gönderildiği brülör çeşididir.
Detaylı Bilgi
Yanma sonucu açığa çıkan atık gazın içindeki su buharından yararlanılarak yani yoğuşma enerjisinden yararlanılarak kazanılan birim enerji değeridir.
Detaylı Bilgi
V
"Variable Refrigerant Flow" yani "Değişken Soğutucu Akışkan Debisi"dir.
Detaylı Bilgi
Y
Bir soğutma, ısıtma ya da elektrik sisteminin sağlanmasına yardım eden araçların mahalline yerleştirilmesidir.
Detaylı Bilgi
Binayı ve içerisindeki varlıkları ses, su, nem, sıcak ve soğuğa karşı korumak için alınan önlemlerdir.
Detaylı Bilgi
Döşeme altından yapılan ısıtma sistemidir.
Detaylı Bilgi
Atmosferdeki su buharının gaz halden sıvı hale geçmesidir.
Detaylı Bilgi
Yoğunlaşma sıcaklığında bulunan 1 kg buharın 1 kg sıvı hale geçmesi için dışarıya vermesi gereken ısı miktarıdır.
Detaylı Bilgi
Gaz halindeki bir maddenin ısı enerjisi vererek sıvı hale geçmeye başladığı sıcaklık noktasıdır.
Detaylı Bilgi
Yanma işlemi sonrasında ortaya çıkan atık gazın içindeki su buharının, bacadan atılmadan önce yoğuşma teknolojisi kullanılarak içindeki gizli ısı enerjisinin sisteme geri kazandırılmasıyla ilave verim elde edilen kazan çeşididir.
Detaylı Bilgi
Yanma işlemi sonrasında ortaya çıkan atık gazın içindeki su buharının, bacadan atılmadan önce yoğuşma teknolojisi kullanılarak içindeki gizli ısı enerjisinin sisteme geri kazandırılmasıyla ilave verim elde edilen kombi çeşitleridir.
Detaylı Bilgi
Z
Bina içerisinde ısıtma, soğutma veya aydınlatma gereksinimlerinden herhangi bileşiminin, bir tek kontrol aracı ile kontrol edilebilecek kadar benzer olduğu mahal ya da mahal gruplarıdır.
Detaylı Bilgi
Binaları ya da bina gruplarını ayrı kontrollerle aynı anda farklı koşulların korunabileceği bölümlere ayırma işlemidir.
Detaylı Bilgi
Harici araçların sıvının hareketini etkilediği bir ısı transferi yöntemidir.
Detaylı Bilgi
Tümünü Temizle
Karşılaştır