Hata oluştu. Lütfen tekrar deneyiniz.
X
X
Sepet
Profil
Sepet
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Kombi Sihirbazı Klima Sihirbazı Yetkili Satıcılar Yetkili Servisler
Yetkili Satıcı Başvuru Formu Yetkili Servis Başvuru Formu
Menu
TR
EN
ANASAYFA
Klima
Kombi
Tüm Ürünler
Destek
Kurumsal

Alarko Carrier Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Verilen “Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası”nı Aldı

YYS, uluslararası adı ile “Authorized Economic Operator (AEO)”, ilgili bakanlık nezdinde güvenilirliğini kanıtlayan ve belli mevzuatların gereklerini yerine getiren şirketlerin ithalat ve ihracat işlemlerini kolaylaştırmak için verilen ve uluslararası geçerliliği olan bir yetki belgesidir.

Bu belgeye sahip olan şirketlere gümrükleme işlemlerinde öncelik tanınıyor.

Bu şirketler ithal ettikleri mal ve ürünleri doğrudan fabrikalarına alabiliyor, ihraç ettikleri mal ve ürünleri fabrikalarından doğrudan gümrük sınırına gönderilebiliyorlar. Sınır kapılarında geçiş üstünlüğü tanınıyor. Yetkilendirilmiş Yükümlülük Sertifikası ile buna sahip olan şirketler aslında bir çeşit gümrük idaresi gibi oluyorlar. Böylece gümrük işlemleri hızlı bir şekilde yapılıyor.

Bu uygulama ile işlem maliyetleri azalıyor. Hızlı tedarik olanağı şirketlerin rekabet gücünü artırıyor. Şirketler bu sertifikanın geçerli olduğu ülkelerde sağlanan ayrıcalıklardan da yararlanabiliyorlar; böylece tedarikçilerle işbirliği gelişiyor, sevkiyatlar ile ilgili oluşabilecek her türlü belirsizlik en aza indiriliyor.

Hangi Koşullar Aranır?

Yetkilendirilmiş Yükümlü olmak isteyen firmalarda dört temel koşul aranıyor;

1. Birinci koşul “güvenilirlik”tir. Şirketin gümrük mevzuatı ile ilgili olarak herhangi bir suçunun bulunmaması gerekir.

2. Ticari kayıtlar güvenilir ve izlenebilir olmalıdır. Gümrük kontrollerinin en kolay şekilde yapılabilmesine olanak sağlayacak şekilde ticari ve taşımaya ilişkin tüm kayıtların özenle tutulması gerekir.

Ayrıca başvuruda bulunan birimin bilgisayar sisteminde tüm kayıtları saklanabilmeli, yetkili olmayan kişilerin bu kayıtlara ulaşması güvenli bir şekilde engellenmelidir. Tüm ürünlerin özellikleri ve taşınmasına dair tüm bilgiler sistematik bir şekilde tutulmalıdır.

3. Taahhütleri karşılayabilecek maddi yeterliliğinin olması gerekir.

4. Emniyet ve güvenliklerinin en iyi şekilde sağlanıyor olması da aranan koşullar arasındadır. Eşyaların muayenelerinin yapılması için gerekli ortam yaratılmalıdır.

Ayrıca eşyaların değiştirilmesi gibi bir durum ortaya çıkmasına sebep olacak bir açıklık varsa bu giderilmelidir. Düzenli olarak güvenlik araştırmaları yapılmalı ve iş ortakları ile birlikte iş yapma usullerinin belirlenmelidir.

Kontrol Türleri

İthalatta ve ihracatta beyannamenin hangi hattan işlem gördüğü malzemenin ithalat ve ihracat süresini etkileyen bir faktördür. Beyanın kontrol türü ve kontrolle görevli memur, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bilgisayar sistemi tarafından risk kriterlerine göre belirlenir. Buna göre dört tip kontrol düzenlenmiştir.

1. Kırmızı hat; eşyanın muayenesi ile birlikte belge kontrolünün de yapıldığı hattır.

2. Sarı hat; muayeneye gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbiriyle uygunluğunun kontrol edildiği hattır.

3. Mavi hat; Bakanlıkça belirlenen onaylanmış kişi statüsüne sahip kişilerin ihracatta yararlandığı, eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattır.

Mavi hatta işlem gören ihracat beyannamelerine ilişkin beyanın kontrolü, eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dâhilinde gerçekleştirilir.

4. Yeşil hat; eşyanın belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattır.

YYS Alma Süreci

Alarko Carrier  2011 yılında “B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsü” belgesini aldı. Buna göre gümrük beyannameleri genellikle mavi hatta işlem görüyor, böylece ithalat ve ihracat sürelerini kısaltmak başta olmak üzere gümrükte sağladığı kolaylıklardan yararlanabiliyordu.

Ancak 15 Ağustos 2017 tarihinde Bakanlık tarafından “Onaylanmış Kişi Statü Belgesi”nin tek tipe döneceği ve ithalatta mavi hat uygulaması kalkacağı açıklandı. Bunun üzerine Alarko Carrier “Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası” almak için başvurmaya karar verdi.

YYS belgesine başvurabilmek için öncelikle ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikası sahibi olmak gerektiği için Alarko Carrier 2 Aralık 2016 tarihinde ISO 27001 belgesini aldı ve 6 Ocak 2017 tarihinde YYS belgesi başvurusunu yaptı. Gerekli değerlendirmelerden sonra 28 Aralık 2017 tarihinde YYS belgesini aldı.

Tanımlanan İzinler ve Yetkiler

YYS kapsamında ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın aşağıdaki izin/yetkileri tamamından faydalanabilir:

- Eksik beyan,

- Kısmi teminat,

- Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme,

- Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul (taşıt üstü)

- Mavi hat (taşıt üstü dahil)

- İthalat ve ihracat beyannamelerine belge eklememe.

- Beyannamenin belge kontrollerine tabi tutulması halinde kontrollerinin öncelikle yapılması,

- Beyanname kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde muayenenin öncelikle yapılması.

Bunlara ek olarak talep edilmesi ve ilgili ek koşulların sağlanması durumunda aşağıdaki izin ve yetkilerden de yararlanılması mümkündür:

- Götürü teminat,

- İhracatta yerinde gümrükleme izni,

- Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi Düzenleme ve Vize Etme İzni

- Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR. MED fatura beyanı düzenleyebilme izni,

- İzinli gönderici yetkisi Mevcut YYS belgemiz kapsamında şu anda, ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın belgenin sağladığı kolaylıklarla birlikte ithalat ve ihracat beyannamelerimizin %99’u yeşil hattan işlem görüyor ve ATR dolaşım belgesi düzenleyip vize edebiliyoruz.

Alarko Carrier’ın gelecekte ihtiyaç duyacağı belge kapsamındaki diğer yetki ve kolaylıklar için ek koşullar sağlanmak suretiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na gerekli başvuruda bulunulması öngörülüyor.

Tümünü Temizle
Karşılaştır