Hata oluştu. Lütfen tekrar deneyiniz.
X
Sepet
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
EN TR
TR
EN
Kombi Kazan Isı Pompası Güneş Kolektörü Brülör Radyatör Isı Gideri Paylaşım Sistemi Yardımcı Ürünler
Bireysel Soğutma Merkezi Soğutma
Dalgıç Pompa Santrifüj Pompa Dalgıç Pompa Motorları Hidrofor Sirkülasyon Pompası
Bina Yönetim Sistemleri Enerji Verimliliği Danışmanlık Hizmetleri Isı Paylaşım Hizmetleri Satış Sonrası Hizmetleri
Yetkili Satıcılar Yetkili Servisler Tüketici Destek E-Ticaret Destek
Genel Bakış Faaliyetler Referanslar İnsan Kaynakları Yatırımcı İlişkileri Medya Kişisel Verilerin Korunması
ANASAYFA
Isıtma
Soğutma
Su Basınçlandırma
Mühendislik Hizmetleri
Destek
Kurumsal
İletişim

Pompa Eko Dizayn Geliştirmeleri için EPA ve HOE Yaklaşımı 1. Bölüm

Genişletilmiş ürün tanımı belirli bir ürünü ifade etmesine rağmen, Genişletilmiş Ürün Yaklaşımı genişletilmiş ürünün belirli bir enerji seviyesi için tanımlanan metodoloji ve prosedürler olarak ifade edilebilir. Aynı zamanda Genişletilmiş Ürün Yaklaşımı (EPA), genişletilmiş ürünün (EP) enerji verim indeksinin (EEI) hesaplanmasında yükleme profile ve kontrol metodunun dahil edildiği bir hesaplama metodolojisidir. Genişletilmiş pompa ürünleri pazarda tümleşik olarak bulunabilirler. Örneğin; aynı üreticiden temin edilmiş bir pompa ve dahili değişken hız kontrollüne sahip yada hariç bir motor.

Bunlar aynı zamanda farklı üreticilerden temin edilmiş bağımsız üniteler şeklinde de pazarda yer alabilirler. Genişletilmiş ürün yaklaşımının her iki durum içinde genişletilmiş pompa ürünleri için işlemesi zorunludur.

Klasik ürün yaklaşımı (PA - Product Aproach) genellikle tek bir ürünün (pompanın) verimliliğine odaklanırken, Genişletilmiş Ürün Yaklaşımı (EPA - Extended Product Aproach) temelinde genişletilmiş ürün bulunmaktadır. Pompa sistemleri için EPA’nın anlamı pompa, motor, kavrama, yol verme sistemi vs gibi parçaların bir bütünün olarak bir arada düşünülmesidir. Tüm bu çalışmaları sonuçlan açısından daha anlamlı kılacak yaklaşım ise Sistem Yaklaşımıdır. (SA- System Aproach) Bu yaklaşımın temelinde de pompa sistemlerinin optimizasyonu bulunmaktadır.

Şekil 2’de ürün yaklaşımı ile genişletilmiş ürün yaklaşımı arasındaki farlılık çok daha net olarak görülmektedir. Ürün yaklaşımında yapılan ölçümlerde pompanın en verimli olduğu nokta dikkate alınırken, genişletilmiş ürün yaklaşımında yükleme profili ve referans kontrol eğrisi üzerinden basınç düşümü de dikkate alınmaktadır.

Genişletilmiş ürün yaklaşımı ve bu yaklaşım temelli oluşturulan enerji verim index değerleri ıslak rotorlu sirkülasyon pompaları için Avrupa’da 22 Temmuz 2009 tarihinde (EC) No 641/2009 direktif ile yayınlanmış, ilgili direktifin iyileştirmesi 11 Temmuz 2012 tarihinde (EU) 622/2012 numarayla ayrıca yayınlanmıştır. Bu direktife paralel direktif Türkiye de 7 Eylül 2010 tarihinde 27222 RG numarası ile yayınlanmış ve 25 Aralık 2012 tarihinde 28508 RG no ile revize edilmiştir. Diğer ürün grupları için enerji verim gereklilikleri ve hangi tarihlerde hayata geçirileceğine dair yol haritası Şekil 3’te verilmiştir.

Genişletilmiş Ürün (EP) pompa ve komponentjerden oluşan fiziksel bir tanım olup, Genişletilmiş Ürün Yaklaşımı (EPA) genişletilmiş ürünün mutlak verim seviyesinin tanımlanmasında kullanılan metot veya prosedür olarak adlandırılabilir.

EuP/ErP: Energy Using Product/Energy Related Product (Enerji Kullanan/İlişkili Ürünler)

MEI: Minimum Efficiency lndex (Minimum Verim İndeks Değeri)

EEI: Energy Efficiency lndex (Enerji Verimlilik İndeksi)

Genişletilmiş ürün tanımında yer alan fiziksel komponentler pazara üreticiler tarafından genellikle birbirlerine entegre edilmiş olarak sunulurlar. Pompa kaidesi, pompa, kavrama, motor, yol verme panosu, frekans invertörü, vs parçalar genellikle birbirlerine akuple edilmiş olarak satışa sunulmakla birlikte, ayrı ayrı olarak bir veya birden farklı üretici tarafından satışa sunulabilmektedir.

Yükleme Profili ve Referans Kontrol Eğrileri:

Genişletilmiş pompa ürünleri çok farklı uygulamalarda, farklı yükleme profillerinde farklı kontrol metottan ile kullanılmaktadır. Genişletilmiş ürün yaklaşımı metodoloji için bu yükleme ve kontrol metotlarını aşağıdaki şekilde gruplandırabiliriz.

1) Kapalı /Açık Çevrimli Sistemler

2) Sabit / Değişken Akışlı Sistemler

Kapalı Çevrim Değişken Debili Sistemler: Kapalı çevrimli sistemlerde pompaların temel amacı sistem sürtünme kayıplarını yenmeleri ve vana, fitre gibi fitinkslerin ihtiyacı olacak basınç değerlerini üretmekten ibarettir. En tipik kapalı çevrim ısıtma veya soğutma sistemlerinde kullanılan akışkanın kapalı bir devrede dolaştığı hidrolik sistemlerdir (HVAC Sistemleri). Buradaki pompaların temel görevi enerji kaynağı tarafından üretilen enerjinin emisyon sistemlerinde (radyatör, fancoil vs.) dolaşımını sağlamaktır. Bu sistemlere ait yükleme profile Tablo 1’deki gibidir. Bu sistemler için referans control eğrileri Şekil 5’te verilmiştir.

Kapalı Çevrim değişken akışlı sistemlerde kullanılan sabit hızlı veya değişken hızlı pompalar için EEI (Enerji Verim İndex - Energy Eficiency lndex) hesabı yukarıdaki referans kontrol eğrisi ve yükleme noktaları dikkate alınarak yapılmaktadır.

Açık Çevrim Değişken Akışlı Sistemler: Bu sistemlerde yer alan pompaların temel amacı gerekli olan statik basınç ve toplam sürtünme kaybını için gerekli olan enerjiyi üretmektir. Açık çevrimli sistemlere en tipik örnek şehir ve binalara su dağıtım şebekeleri verilebilir. Bu sistemler için tipik yükleme profile Tablo 2’de verilmiştir. Şekil 6’da yukarıdaki yükleme profile ile ilişkili olarak referans kontrol eğrisinin nasıl oluşturulduğu görülmektedir. Benzer şekilde açık çevrim değişken akışlı sistemlerde kullanılan sabit hızlı veya değişken hızlı pompalar için EEI (Enerji Verim İndex - Energy Eficiency lndex) hesabı yukarıdaki referans kontrol eğrisi ve yükleme noktaları dikkate alınarak yapılmaktadır.

Sabit Debili Sistemler (Açık veya Kapalı Çevrimler için): Sabit debili sistemlerde çalışan pompaların görevi talep edilen debiyi sağlarken kapalı çevrimli sistemlerde sürtünme kayıplarını, açık çevrimli sistemlerde statik basınç ve sürtünme kayıplarını karşılamaktır. Açık çevrimli sabit debili sistemlere örnek olarak bir rezarvuardansa bir bir debide akışkanı diğerine transfer eden transfer pompalarının bulunduğu sistemleri gösterebiliriz. Kapalı çevrim sabit debili sistemlere örnek boyler besleme pompalarının yer aldığı boyler sistemleri gösterilebilir. Bu sistemlerde çalışacak pompalar pompanın en verimli olduğu nokta (BEP) dikkate alınarak seçilseler de tesisat karakteristik eğrisiyle ilişkili olarak bu noktanın bir miktar sağında veya solunda çalışacaklardır.

Bu sistemlerle ilgili yükleme profili Tablo 3’te, bu yükleme profiliyle ilişkili olarak ise çalışma noktaları ve referans eğrisi Şekil 7’den görülebilir.

Genişletilmiş Ürünler (EP) için Enerji Verim lndex (EEI) Hesap Metodolojisi

Öncelikle pompaların yukarıda anlatılan sınıflandırma tekniklerine göre sınıflandırılarak yükleme-zaman profilleri belirlenir. EN1151’e göre pompaların bu yükleme noktaları için şebekeden çekmiş olduklan güç değerleri hesaplanır.

Yükleme noktalarındaki çalışma süreleri dikkate alınarak çalışma süreleri ile çekilen güçler ağırlıklandınlarak ortalama güç hesaplanır (zamana göre ağırlıklı ortalama). EEI indeksi hesaplanan bu ortalama gücün referans güce bölünmesiyle bulunan birimsiz bir sayıdır.

Pazarda yer alan pompaların ağırlığıyla orantılı olarak maksimum su gücü (Phyd) ile maksimum giriş gücü (P1) arasında bir grafiksel ilişki kurulur. Grafik üzerinden bu ilişkinin matematiksel modellemesi (formülasyon) yapıldıktan sonra maksimum debi değeri kullanılarak referans güç (Pref) değeri hesaplanabilir. Islak rotorlu sirkülasyon pompaları için Avrupa’da yapılmış bir çalışmanın sonuçları örnek olarak incelenebilir. Enerji Verim lndexi hesap tekniğinin grafiksel gösterimi Şekil 9’da görülebilir.

Tümünü Temizle
Karşılaştır