Hata oluştu. Lütfen tekrar deneyiniz.
X
Sepet
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
EN TR
TR
EN
Kombi Kazan Isı Pompası Güneş Kolektörü Brülör Radyatör Isı Gideri Paylaşım Sistemi Yardımcı Ürünler
Bireysel Soğutma Merkezi Soğutma
Dalgıç Pompa Santrifüj Pompa Dalgıç Pompa Motorları Hidrofor Sirkülasyon Pompası
Bina Yönetim Sistemleri Enerji Verimliliği Danışmanlık Hizmetleri Isı Paylaşım Hizmetleri Satış Sonrası Hizmetleri
Yetkili Satıcılar Yetkili Servisler Tüketici Destek E-Ticaret Destek
Genel Bakış Faaliyetler Referanslar İnsan Kaynakları Yatırımcı İlişkileri Medya Kişisel Verilerin Korunması
ANASAYFA
Isıtma
Soğutma
Su Basınçlandırma
Mühendislik Hizmetleri
Destek
Kurumsal
İletişim

Enerjinin Gerektiği ve İstendiği Kadar Kullanımını Sağlamak İçin Merkezi Isınma Sistemlerinde Isı Giderleri Paylaşım Sistemi

Haluk GÖKALP

Makine Mühendisi, Techem Enerji Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı

Aclan Karaman

Kimya Mühendisi, Alarko Carrier AŞ Ürün Müdürü

Enerji tüketiminde; sanayi, ulaşım ve binalarda kullanılan enerjinin payı hemen hemen eşittir. Bu çerçevede, binalarda enerji verimliliği uygulamaları kapsamında, konut ve iş yerlerindeki ısı tüketiminin kontrol altına alınması, enerji tasarrufuna önemli bir katkı sağlayacaktır.

Avrupa Devletleri, konunun önemini ve ciddiyetini çok önceden fark ederek, enerji savurganlığını önlemek ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla, konutlarda enerji verimliliğine yönelik bir dizi yasal önlemi uygulamaya koymuşlardır.

Avrupa Konseyinin 1993 yılında yürürlüğe giren “SAVE” Direktifi ile, Avrupa Birliği üyesi bütün ülkelerde, konut ve işyerlerinde, enerji tasarrufu amacıyla ısı kontrol ve pay ölçer sistemlerinin kullanılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu sayede, ısının kontrollü tüketilmesi sonucu %30 civarında enerji tasarrufu sağlanmıştır.

Isı kontrol cihazları ve ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan ısı payölçer sistemlerinin kullanımı ile; iç ve dış hava sıcaklıklarına bağlı olarak iç ortamlarda arzulanan konfor şartları sağlanırken, herkes kendi enerji tüketimini kontrol ederek tükettiği kadar enerjinin parasını ödeyecek, böylece tüketimin kişiselleşmesi ve ısınma giderlerinin tüketilen enerji oranında aile bütçelerine yansıması sonucu, daha bilinçli ve dikkatli bir enerji kullanımı sağlanmış olacaktır.

Bunun sonucu, merkezi ısınma sistemlerinde enerjinin gerektiği kadar kullanımı sağlanarak, hem çok pahalı ve kısıtlı olan enerji kaynaklarının verimli kullanımına katkı sağlanmış ve hem de ülkemizin ekonomik kaynaklan daha rasyonel kullanılmış olacaktır.

Isı Payölçer Sisteminin Tarihçesi ve Gelişimi

Isı payölçer sistemi, konut ve binalarda ısınma amacıyla tüketilen enerjiden tasarruf sağlamak amacıyla, 1950’li yıllarda ilk defa Almanya ve Danimarka’da kullanılmaya başlanmıştır.

1970’lerde yaşanan petrol krizi nedeniyle, ısı payölçer sisteminin kullanımı daha da büyük önem kazanmış ve 1981 yılında ilk defa Almanya’da kullanımı zorunlu hale getirilmiştir.

Ülkemizde ise 3.11.1977 tarih ve 16102 No.lu Resmi Gazete’de yayınlanan bir yönetmeiik ile bu cihazların kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Ancak, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin kat mülkiyeti kanununda yapılacak bir düzenlemeye bağlanması ve bu düzenlemenin de bir türlü yapılmamış olması nedeniyle yönetmelik yürürlüğe girememiştir.

Isı payölçer sistemlerinin Avrupa’da kullanılmaya başlandığı dönemdeki ilk nesilleri, metil benzoatın buharlaşması esasına göre ısı tüketim değerinin tespitini sağlayan, evaparator tip pay ölçerlerdir. Bugün bu nesil ısı pay ölçerler tamamen kullanım dışı olup, onun yerine ikinci nesil elektronik pay ölçerler kullanılmaya başlanmıştır.

Bu tiplerde, ısı tüketiminin tespitine esas olmak üzere, anlık olarak radyatör ısıl değerleri ısı payölçerlere elektronik olarak kaydedilmekte ve daha sonra belli aralıklarla bu değerler ısı payölçerler üzerinden okunarak, ısı tüketim değerleri hesaplanmaktadır. Halen birçok Avrupa ülkesinde bu tip ısı payölçerler kullanılmaktadır.

Son nesil ısı payölçerler ise, telsiz frekanslı elektronik tip ısı payölçerler olup, okuma değerleri evlere girilmeden, telsiz frekansı aracılığı ile bina dışından alınmaktadır. Isı payölçer sistemi uygulamasının en önemli unsuru, kullanılan cihazların belirli dönemlerde okunması ve tüketim değerlerinin raporlanması hizmetinin tüketicilere her yerde verilebilmesi imkanının varolmasıdır.

Ülkemize bazı firmalar aracılığı ile getirilmeye başlanan ısı payölçer sistemi, çok yaygın olmamakla birlikte, ilk defa 1990’lı yılların sonlarından itibaren İstanbul’da bazı binalarda kullanılmaya başlanmıştır. Techem 2006 yılında Türkiye’de faaliyete girmiştir. 2009 Şubat’ında Techem ile Alarko Carrier işbirliği sözleşmesi imzalamıştır. Alarko bayi ve servis teşkilatı sayesinde Türkiye’nin her yerinde hizmet verme imkanı doğmuştur.

Son Nesil Techem Isı Payölçerin Çalışma Prensibi

Sıcaklık, ısı payölçerlerin bağlı olduğu radyatörün ısıl gücünü belirlemek için temel ölçüdür. Isı payölçerler, radyatör ısı gücünü belirlemek için, radyatör yüzeyindeki bir veya daha fazla karakteristik sıcaklığı kullanmaktadır.

Montaj aşamasında, radyatörün karakteristik bilgileri yetkili eleman tarafından ısı payölçere aktarılır. Payölçerin ölçüm değeri, ölçülen radyatörün karakteristik sıcaklığının ve radyatör yüzeyi ile oda sıcaklığı arasındaki farkın yaklaşık değeridir. Bu ölçüm değerleri, radyatörün anma ısıl güç katsayısı ve yüzey ve duyar elemanlar arasında ısıl temas katsayısı aracığıyla gerçek tüketim değerlen hesaplanır.

Tanımlanan karakteristikleri sebebiyle ölçme sonuçları fiziksel enerji birimleriyle ilgili değildir. Tüketim değerleri boyutsuzdur. Sadece hesap birimlerinin veya tüketici gruplarının toplamına bağlı bir değerdir. Son nesil Techem ısı payölçer iki adet sıcaklık sensörüne sahiptir. Bir sensör oda sıcaklığını ölçerken diğer sensörde radyatör sıcaklığını ölçmektedir. 10+2 sene ömrü bulunan bir pile sahiptir.

LCD ekranı sayesinde aktüel tüketim ile yıllık toplam tüketim değerleri üzerinden okunabilmektedir. Manipülasyon sen-sörü aracığıyla herhangi bir müdahaleyi okuyucuya bildirir. Telsiz anteni aracığıyla tüketim bilgilerini aktarır. Techem sı payölçeri, tüketim bilgilerini telsiz frekansı aracığıyla iletmektedir. Bu sayede, tüketim değerlerinin okunması esnasında dairelere girmeye gerek kalmamaktadır.lsı payölcerin uygulandığı radyatörler bir sıcaklık kontrol cihazı (termostatik radyatör vanası} ile donatılmış olmalıdır.

Isı Payölçer Sisteminin Avantajları

Kullanıcıların, mevcut merkezi ısıtma sistemi yatırımlarını bozmadan ve merkezi ısıtma sisteminin avantajlarını kaybetmeden adil bir şekilde bireysel ısınma modeline geçmelerini sağlar. Kat sakinleri tükettikleri ısı enerjisi oranında, yakıt bedeline katılım yaparlar. Bu nedenle, eşit paylaşımdaki yakıt parası ile ilgili tartışmalar son bulur.

Alt katlar ile üst katlar ve güneş gören cephe ile görmeyen cephe arasındaki ısınma dengesizliklerini ortadan kaldırır. Avrupa Birliği Enerji Komisyonunun, Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulamalardan elde ettiği verilere göre, yakıt ekonomisi açısından bina genelinde %40’a kadar tasarruf sağlamak mümkündür.

Ülkemizde de Techem tarafından yapılan ilk uygulamalardan elde edilen sonuçlara göre %20~45 arasında tasarruf değerleri alınmıştır.

Isı Payölçer Sisteminin Yasal Altyapısı

AB mevzuatına uygun olarak, ısı payölçer sistemi kullanımı ile ilgili düzenlemeleri de kapsayan Enerji Verimliliği Yasası 18.04.2007 tarihinde TBMM genel kurulunda görüşülerek kabul edilmiştir.

Yasada, merkezi ısıtma sistemli yeni binalarda ısı paylaşım sistemleri kullanılması zorunlu hale getirilmiş ve buna aykırı olarak hazırlanan projelerin ilgili mercilerle onaylanmaması hükme bağlanmıştır.

5 yıllık bir geçiş süreci sonunda mevcut merkezi sistemli binaların da bu sisteme geçmesi mecburiyeti getirilmiştir.

Ayrıca, Enerji Verimliliği Yasası kapsamında Kat Mülkiyeti Kanununun 42’nci maddesinin 4’üncü ve 5’inci fıkraları değiştirilerek, kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme dönüştürülmesi için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar yeterli görülürken, toplam inşaat alanı iki bin m² ve üzeri binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi için kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile vereceklere karar üzerine yapılabileceği hükmü getirilmiştir.

Bu çerçevede, AB uygulamalarına paralel olarak, ferdi ısıtma sistemleri (kombi ve benzeri) kullanımına önemli bir sınırlama getirilmiştir. Enerji Verimliliği yasası gereği 14 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik” ile Isı Payölçer Sisteminin yasal altyapısı tamamlanmıştır.

Sonuç

Isı payölçer sistemli merkezi ısıtma sistemlerini tercih etmekle; konforlu bir ısınmanın yanında, ısı kullanım ve tüketimi kişiselleştirilerek kullanıcıların ısı tüketiminde daha dikkatli davranmaları ve dolayısıyla daha az enerji harcamaları sonucu, enerji tasarrufu yapılmasına olanak sağlanmış olmaktadır.

Konut sakinleri ısınma konforundan taviz vermeden daha az para öderken, ülkemiz enerji ham maddesi ithali için dışarıya daha az para ödeyecek ve aynı zamanda dünyanın geleceğine de önemli bir katkıda bulunmuş olacaktır.

Tümünü Temizle
Karşılaştır