Hata oluştu. Lütfen tekrar deneyiniz.
X
X
Sepet
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
EN TR
TR
EN
Kombi Kazan Isı Pompası Güneş Kolektörü Brülör Radyatör Isı Gideri Paylaşım Sistemi Yardımcı Ürünler
Bireysel Soğutma Merkezi Soğutma
Dalgıç Pompa Santrifüj Pompa Dalgıç Pompa Motorları Hidrofor Sirkülasyon Pompası
Bina Yönetim Sistemleri Enerji Verimliliği Danışmanlık Hizmetleri Isı Paylaşım Hizmetleri Satış Sonrası Hizmetleri
Yetkili Satıcılar Yetkili Servisler Tüketici Destek E-Ticaret Destek
Genel Bakış Faaliyetler Referanslar İnsan Kaynakları Yatırımcı İlişkileri Medya Kişisel Verilerin Korunması
ANASAYFA
Isıtma
Soğutma
Su Basınçlandırma
Mühendislik Hizmetleri
Destek
Kurumsal
İletişim

Alarko Carrier Yardımcı İşletmeler Müdürü ve Enerji Yöneticisi Erkin Savcın: “Enerji Risk Değerlendirmesi ile Enerji Kullanımımızı Azalttık”

Enerji tüketimini izlemeye, enerjinin kontrolüne 2001 yılı sonlarından itibaren başladık. Bir kontrol kumanda merkezi, haberleşmeyi sağlayan cihazlarla, bir yazılımdan oluşan SKADA uygulamasını kullanarak başladık. Öncelikli olarak şirketin enerji politikasını belirledik. Bu enerji politikasına bağlı olarak da enerji hedeflerimizi ortaya koyduk. Enerji hedeflerimizle ilgili gerekli süreçleri ve sorumlulukları bilahare tanımladık. Bu sorumlulukları ve süreçleri tanımladıktan sonra da bu enerji hedeflerini doğrudan ilgilendiren kaynaklar, enerji hedeflerine, enerji kullanımına etki eden kişiler nelerdir bunları ortaya çıkarttık. Bir nevi enerji risk haritası çıkarttık ya da enerji risk değerlendirmesi yaptık diyebiliriz. Bu değerlendirme bize iş sahamızda enerji yoğunluk haritalarımızı çıkartmamızı sağladı yani hangi noktalarda enerji yoğunluğumuz fazladır, nerelerde enerjiyi fazla tüketiyoruz bunu saptamamıza yardımcı oldu.

Bu konuda örnek vermem gerekirse; aydınlatma ile ilgili çalışmalar yaptık tasarruflu lambaların kullanılması, atölyelerde gün ışığından faydalanılması, aydınlatmanın bina otomasyon sistemine dahil edilerek kumanda sayesinde açılıp kapanması, iklimlendirmeyle ilgili klima santrallerinde invertörler kullanılması, bunun haricinde LED armatürlerle dış aydınlatmanın sağlanması, basınçlı hava kaçaklarının ölçülmesi, kazanlarda yanma verimliliğinin sağlanabilmesi için periyodik olarak yanma verimliliğinin ölçülmesi gibi periyodik kontrol çalışmaları da yaptık.

“Enerji kullanımını azaltıcı projeler geliştiriyoruz”

Enerjiyi yoğun kullandığımız alanlara göre öncelik sıralarını saptadık. Aydınlatma, basınçlı havalar, iklimlendirme nerelerde fazla kullanıyorsak oralara göre bir sıralama yaptık ve enerji kullanımını azaltıcı projeler geliştirdik. Az önce de bahsettiğim gibi tasarruflu lambalara geçilmesi, bina otomasyonlarıyla lambaların aydınlatması, gün ışığından faydalanma, yukarıdan aydınlatma yerine tezgahların yakınlarında noktasal aydınlatmalara geçiş gibi projeleri ilk anlarda geliştirdik. Bu yaptığımız çalışmalarla belirli tasarruflar sağladık.

Bu konu ile ilgili çalışmalarımıza 2001 yılında başladık. Ama yoğun anlamda projeleri geliştirmemiz 2004 yılına tekabül eder. İlk anda tüm sahayı izlemedik, sistemi kurduk belirli noktaları izlemeye başladık. Tüm alanı izlemeye başlamamız yaklaşık 1 seneden fazla bir süreç aldı. 2004 yılından itibaren de yoğun olarak projeleri geliştirme çalışmalarına başladık, ilk sonuçları almamız yine bu yıla denk geliyor. Daha sonraki yıllarda da bu süreç devam etti. Bu döneme veri toplama dönemi diyebiliriz, ilk olarak aydınlatmayla ve iklimlendirmeyle ilgili proje çalışmalarımıza başladık. Zaten o izleme döneminde neler yapabileceğinizi ortaya koyuyorsunuz, ilk 1 ya da 2 yıl ciddi anlamda düşüşler sağlıyorsunuz, ondan sonra gerçekleşen düşüşler çok daha az olmaya başlıyor. Risk değerlendirme haritamızda sürekli sahalarla ilgili çalışmalar yapmaktayız. Bu haritada enerji kullanımına etki eden faktörleri ve kişileri de tanımlıyoruz. Buralarda neler yapabiliriz, o kullanılan sahadaki kişilerin fikirlerinden de faydalanıp onların da katkılarını almaya çalışıyoruz. Her sene başında böyle bir risk değerlendirmesi yapıyoruz ve yıl sonuna kadar projeleri de tanımlayarak ne kadar tasarruf sağlayacağımızı öngörüyoruz. Enerji risk değerlendirmesi yapmaya yaklaşık 2 yıl önce 16001 Enerji Yönetim Sistemi Standart Belgemizi almamızla beraber başladık.

“Politika anlamında sürekli gelişme hedefi koymak zorundasınız”

Bu standartla ilgili çalışmalara 2009 yılında başladık. 1 senenin sonunda 2010 yılının Ağustos ya da Eylül ayında belgeleme denetimi yapıldı. Burada ön denetim ve belgeleme denetiminden oluşan iki aşamalı denetim söz konusu. Bu iki denetimin sonunda belgeleme gerçekleşti. 16001 Enerji Yönetim Sistem Standardı aynı zamanda ISO standardı olarak yayınlanacak. 50001 olarak çalışmalar tamamlanıyor. 50001 olarak yayınlanmasından sonra da bizim belgelememiz de ek bir denetim sonucu ISO 50001’e dönüştürülmüş olacak.

Standardın ana amaci; enerji kullanımını azaltmak yani bir yerde tasarruf yapmak. Buna bağlı olarak sera gazları emisyonunu da azaltma faaliyetlerine başlamış oluyorsunuz. Bu standart aynı zamanda bir enerji yönetim sistemini kurmanızı sağlıyor. Hangi noktalarda ne kadar enerji tüketiyorsunuz, kritik noktaları nasıl belirliyorsunuz, bu noktaya etki eden faktörler ve kişileri nasıl belirliyorsunuz, bunu tanımlıyor. Bunu tanımlamak, sistemin kurulmasından öte sürekliliğini sağlıyor. Bu sistemin sürekliliğini nasıl sağlıyor derseniz; standartla ilgili 6 ayda bir denetimler gerçekleştiriliyor. Bu denetimler de standardın tüm gereklilikleri takip edilerek sistemin sürekliliğinin olup olmadığı inceleniyor. Zaten politika anlamında sürekli gelişme hedefi koymak zorundasınız, bu sürekli gelişme hedefini koyduğunuzda da bunu rakamlarla tanımlamak zorundasınız ve rakamları da aşağıya çekmek gibi hedefleriniz var. Bu açıdan 16001 de kurduğunuz enerji yönetim sisteminin devamlılığını garanti altına alan bir sistem, bir standart haline dönüşmüş oluyor.

“Doğalgaz kullanımını izlemeye başladık”

Sistemle ilgili bundan sonraki hedeflerimizden de bahsedecek olursak; doğalgaz kullanımını izlemeye başlıyoruz. Doğalgazı 24 Aralık 2010 tarihinde kullanmaya başladık. Doğalgazın Gebze Org. San. Bölgesi’ne gelişinden bir süre sonra geçiş sağlandı. Sayaçları ve sistemi de daha yeni kurduk verileri tam anlamıyla aldığımızı söyleyemem. Proses, ısınma ve Ar-Ge faaliyetleri olmak üzere 3 ana başlıkta inceleyeceğiz. Ölçtükten yani biraz veri topladıktan sonra gidip o sahalardaki kullanımla ilgili çalışma yapma şansımız doğacak.

Geçmiş yıllardaki tüm LPG tüketimimizi genel görebiliyorduk, yani sayaçlarla bölüm ayrımını göremiyorduk. Sisteme dahil değildi. Birebir kıyaslama şansımız yok, toplamda kıyaslama yapabiliyorduk. Bizim, bina otomasyon yönetim sistemi gibi bir avantajımız da var. Sistemde her şey bir senaryo üzerinden yönetiliyor. Her bölgede sıcaklık set değerleri var. İklimlendirme sistemi; ısıtmaysa ısıtma, soğutmaysa soğutma set edilen değerlere göre devreye giriyor, devreden çıkıyor. Bu da başlı başına zaten ısınma sürecinde ciddi anlamda enerji tasarrufu sağlayan bir sistem. Bina yönetim sisteminde senaryo üzerinde ihtiyaçlara göre, çalışan insan sayısının değişmesi, yer değişmesi gibi ihtiyaçlara göre ufak tefek oynamalar yapılıyor.

Fabrikada bulunan, gün ışığından faydalanmayı sağlayan uzay çatı mimarisi de enerji kullanımına avantaj sağlayan bir diğer unsurdur. Bu, fabrika kurulurken hesaplanmıştı. O da aydınlanmada gün ışığının yoğun olduğu yaz dönemlerinde ciddi avantaj sağlıyor. Periyodik aydınlatma çalışmaları yapıyoruz. Optimizasyon sağladık, aydınlatma ölçümlerini yaptık. Aydınlatma ölçümlerinden sonra bazı alanlarda olması gerekenden daha yüksek aydınlatma vardı, buralarda azaltma yaptık.

Tümünü Temizle
Karşılaştır